BAS LOUTER / TEKENINGEN

In deze solotentoonstelling toont Bas Louter tekeningen die hij recent heeft gemaakt in Los Angeles.

During my time spent in Los Angeles over the last two years, I worked in several studios located around the downtown area. The various neighbourhoods inspired me as a result of their high social contrasts, the visual culture, and especially the dominant influence of the film industry.

Many of the times I passed through the city seemed like a travel through time. In this place history seems distorted and memories erased. I have developed a new series of drawings using a mixture of sources based on old glamour images of the film industry and geometric machine-like patterns. The new portraits are not of actual people: they are a hybrid of forgotten actors and a conditioned human shallowness.

De afgelopen twee jaar verbleef ik periodes in Los Angeles waar ik in de omgeving van downtown in verschillende ateliers werkte. De buurten inspireerden mij door hun grote sociale contrasten, de visuele cultuur en, in het bijzonder, de dominante invloed van de filmindustrie.

Vaak ervoer ik het bewegen door de stad als een reis door de tijd. Op deze plek lijkt de geschiedenis vervormd en herinneringen uitgewist. Ik heb een nieuwe serie tekeningen gemaakt gebaseerd op een mix van oude glamourafbeeldingen uit de filmindustrie en geometrische, machinale patronen. De nieuw getekende portretten zijn geen echte personen zij zijn een versmelting van vergeten acteurs en een geconditioneerde menselijke oppervlakkigheid.

Bas Louter (1972) www.baslouter.com

Geboren in Alkmaar. Na zijn opleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht vervolgde Bas Louter zijn opleiding aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Momenteel werkt en woont hij in Amsterdam en in Los Angeles. Bas exposeert in binnen- en buitenland.

Saturday, 21 May, 2011 to Wednesday, 31 August, 2011